JAK SE K NÁM DOSTANETE

AUTEM
Umístění kanceláře nabízí velmi dobré možnosti pro parkování. Přímo u křižovatky ul. Hybernské a Opletalovy (cca 30 m od sídla advokátní kanceláře) je vjezd do areálu Českých drah, kde se nachází rozsáhlé placené veřejné parkoviště (optimální při příjezdu směrem od křižovatky U Bulhara). Kromě toho lze zaparkovat v Opletalově ulici a při příjezdu směrem od Obecního domu i v Hybernské ulici (parkovací automaty).

VEŘEJNOU DOPRAVOU
Sídlo advokátní kanceláře je velmi snadno dostupné veřejnou dopravou. Metro B, stanice nám. Republiky (výstup Masarykovo nádraží) – cca 150 m. Metro C, stanice Hlavní nádraží (přes Vrchlického sady a Opletalovu ul. cca 150 m). Tramvaje č. 3, 5, 14, 24, 26 – zastávka Masarykovo nádraží (cca 100 m). Tramvaje 5, 9, 26 – zastávka Hlavní nádraží (cca 50 m). Kromě toho k nám můžete přijet i vlakem.

adresa:
Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015 / 55
110 00 Praha 1

telefon: +420 222 362 069-71

fax: +420 222 362 059

e-mail kancelář: ak@kf-ak.cz 

e-mail fakturace: fakturace@kf-ak.cz

www.kf-ak.cz


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

ELEKTRONICKÁ POŠTA
E-maily odesílané ze systému KF Legal jsou určeny pouze pro jejich konkrétního adresáta / adresáty či osoby jinak výslovně určené a jejich obsah je důvěrný. Zpráva požívá zvláštní ochrany jakožto korespondence advokáta. Pokud jste zprávu obdrželi omylem, a to i tehdy, pokud jste zmíněni mezi adresáty, avšak z obsahu zprávy je zjevné, že zpráva Vám není určena, prosím nečtěte ji, popř. nepokračujte ve čtení, zprávu nekopírujte ani jinak nepoužívejte, jakož ji ani nešiřte či jinak neprozrazujte její obsah dalším osobám. O tom, že jste tento e-mail omylem obdrželi, informujte prosím, odesílatele, následně pak omylem obdržený e-mail a veškeré jeho kopie vymažte. Děkujeme.

Elektronická komunikace představuje určitá rizika. Přenos e-mailu nemůže být zaručen jako bezpečný ani jako bezchybný, neboť při elektronické komunikaci mohou být zasílané informace poškozeny, ztraceny, zničeny, zpožděny, zachyceny třetí osobou nebo mohou obsahovat viry.
Odesílatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv z uvedených rizik spojených s přenosem této zprávy.

PRÁVNÍ SLUŽBY
Právní služby jsou poskytovány prostřednictvím Advokátní kanceláře KF Legal, s.r.o. Advokátní kancelář má čtyři společníky, Mgr. et Mgr. Jana Kořána, Mgr. Josefa Fiřta LL.M., Mgr. Martina Hejného a Mgr. Jakuba Josku. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 203759, IČO 29143608. Advokátní kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

WEB KF LEGAL
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme odpovědnost vyplývající z použití či výlučného spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE
Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.