ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KF LEGAL, S.R.O.

KF Legal je českou advokátní kanceláří, která se kromě obvyklého poskytování komplexních právních služeb při obchodních transakcích a soudních a rozhodčích řízeních profiluje především právním poradenství v konkrétních specializovaných oblastech. Naše advokátní kancelář v sobě snoubí zkušenosti advokátů ze špičkových advokátních kanceláří s výhodami spojenými s možností flexibilního řešení potřeb klientů.

Základním principem naší činnosti je vstřícnost vůči požadavkům klientů a poskytování adresných služeb reagujících na konkrétní potřeby našich klientů při zohlednění nejenom právních, ale i dalších hledisek, na která klade klient důraz. Vždy se zaměřujeme na co nejefektivnější realizaci transakce bez ohledu na její relativní velikost.

Díky těmto předpokladům nabízíme našim klientům prvotřídní právní služby za atraktivních finančních podmínek při dokonalé znalosti domácího i mezinárodního právního a podnikatelského prostředí.

Právní poradenství poskytujeme v českém, anglickém, německém a španělském jazyce.

Advokátní kancelář KF Legal je součástí prestižní mezinárodní sítě advokátních kanceláří IURISGAL.